Yönetim Kurulumuz 23/08/2023 tarihinde saat 10:00’da yönetim kurulu başkanımız Muhammed Fehim Paluluoğlu’nın başkanlığında dernek yerleşim yerinde toplanarak;

Derneğimiz 17. olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 01/10/2023 Pazar günü saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonu’nda, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 15/10/2023 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına; bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündeminin yönetim kurulumuz tarafından tespit edilecek dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerine internet sayfamızdan  bildirilmesine karar verildi.

Genel Kurul Toplantı Gündemi: (Gündeme ihtiyaçlara göre ek maddeler eklenebilir)

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyeti seçimi,
  3. Gelir gider durumu ve faaliyet raporlarının okunması, denetim kurulunun iç denetim raporlarının okunması ve genel kurulca onaylanması için oya sunulması,
  4. Yönetim Kurulunun ibrası
  5. Dernek organlarının seçilmesi
  6. Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temenniler
  7. Kapanış