Geçtiğimiz hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen 14. Olağan Genel Kurul’da yönetim kurulları ve tüzük değişikliğine gidildi. Güney Kampüs Albert Long Hall’de gerçekleşen genel kurulda yeni yönetim kurulu seçilirken tüzükte de bazı değişiklikler yapıldı.

Divan heyeti teşekkülüyle başlayan 14. Olağan Genel Kurul’un 2. oturumunda divan heyetinde Erkan Karabekmez, Murat Ellialtı, Hüseyin Oruç ve Bülent Katkak yer aldı. Divan teşekkülünün ardından Divan Heyeti Başkanı Bülent Katkak, gündemi takip ederek 13. Dönem YK Başkan Yardımcısı Fehim Paluluoğlu’nu gelecek döneme ait hazırlanan faaliyet planlamasını okuması üzere sahneye davet etti. Sunumun ardından söz alan üyelerimizden Mustafa Şen, kültür, sanat ve edebiyat alanındaki eksikliğe işaret etti ve bu alana yönelik etkinlik sayısının arttırılmasını teklif etti. Teklifin yeni yönetim kurulunca değerlendirmeye alınacağı ifade edildikten sonra faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Tahmini bütçenin okunmasının ve müzakere edilmesiyle beraber kabul edilmesinin ardından Denetleme Kurulu Başkanı Ferruh Gündoğan, kurul adına konuşarak Denetleme Raporunu açıkladı. Derneğin, geçtiğimiz dönem boyunca, tüzükte belirtilen gayenin haricinde herhangi bir faaliyet icra etmediğini, Yönetim Kurulu’nun ahenk içinde çalıştığının görüldüğünü ve bu dönem içerisinde yönetim kurulunun çalışmalarının denetleme kurulunca takdire şayan bulunduğunu ifade etti. Daha sonra Gündağan, mevcut yönetim kuruluna teşekkür ederken seçilecek yeni yönetim kuruluna da başarılar diledi. Denetleme Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

14. Olağan Genel Kurulumuzda iki önemli tüzük değişikliği gündeme geldi. Tüzük değişikliğini izah etmek üzere söz alan Murat Ellialtı, bir yeni madde önerisi bir de madde değişikliği önerisi bulunduğunu söyledi. Birinci değişiklik önerisi, ilk genel kurulda öngörüldüğü şekilde bugüne kadar her sene yapılagelen genel kurulun bundan sonra iki yılda bir yapılması şeklindeydi. Değişiklik, oy birliği ile kabul edildi.

Tüzüğün 7. maddesinin 5. bendinde yapılacak değişikliğe binen kurulacak olan Yüksek İstişare Kurulu ise, yapılacak 2. tüzük değişikliğinin konusu oldu. Nasıl çalışacağı tüzüğe eklenen 18. madde ile düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu (YİK), derneğin üyeleri ya da fahri üyeleri arasından seçilen en fazla 30 kişiden oluşan bir danışma organı olarak hareket edecek. Derneğin tanıtımına katkı sunacak, maddi ve manevi destek vererek Yönetim Kurulu’na yardımcı olacak YİK, başkanını ilk yaptığı toplantıda kendisi seçecek ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanı, YİK’in doğal bir üyesi olacak. Murat Ellialtı’nın tüzük değişikliği muhtevasını özetlemesinin ardından üyelerden Mustafa Şen, YİK’in toplanma sıklığının yılda en az 2 defa olarak değiştirilmesini teklif etti. Tüzük değişikliği sözlü önerge ile belirtilen değişiklikle birlikte oy birliği ile kabul edildi.


Yönetim kuruluna gayri menkul alım-satım, kiralama ve kiraya verme yetkisi verilmesi müzakere edildi ve yapılan oylamayla kabul edildi.

Bütçeler arasında fasıllar arasında aktarım yapılması yetkisinin önümüzdeki dönemde yönetim kuruluna devredilmesi teklif edildi. Bu yetkiye sınır getirilmesi yönünde Mustafa Şen tarafından sözlü teklif verildi. Aydın Akkoç da Mustafa Şen’in teklifine destek verirken, Ziya Bilici ve Mehmet Yalçıntaş teklifin olduğu gibi geçmesini önerdi. Aktarım yetkisine sınır getirilmesi yönündeki sözlü önerge oy çokluğu ile reddedildi. Bütçeler arasında fasıllar arasında aktarım yapılması yetkisinin önümüzdeki dönemde yönetim kuruluna devredilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kesin hesap raporunun okunmasının ve oy birliği ile kabul edilmesinin ardından dilek ve temenni konuşmaları gerçekleşti.


Ortaya koyduğu üstün performans ve başarılardan dolayı plaket takdim edilmesi  uygun görülen 13. dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fehmi Topal’a, plaketi Divan Heyeti Başkanı Bülent Katkak tarafından verildi. Yaptığı kısa konuşmada Hasan Topal, başta Başkan Yardımcısı Fehim Paluluoğlu olmak üzere bütün Yönetim Kurulu’na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Ziya Bilici’nin, İffet Polat’ın ve derneğin maddi ihtiyaçlarını sırtlanan büyüklerinin katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Hasan Topal: “Bu bir bayrak yarışı, biz yorulduk ama Yönetim Kurulu yorulmamış. Birçok arkadaşımız aynı şekilde devam ediyor. Yeni yönetim ekibine de hayırlı başarılar temenni ediyorum.” sözlerini kullandı.Daha sonra Hasan Fehmi Topal, sırasıyla derneğe katkılarını esirgemeyen isimlere plaketlerini takdim etti. Sahneye davet edilen İffet Polat, plaket için teşekkür ederken şöyle konuştu: “25 senedir ilk defa bu kadar yoğun çalıştım. Bu ekip beni çok çalıştırdı. Çok azimli, motivasyonu yüksek bir ekip. Biz yaşlıları da koşturacaklar. Kimisi nakdi, kimisi duayla bu işe destek olacak. Destek veren dua eden herkese teşekkürler ediyorum.”


Plaket takdim edilen diğer bir kişi olan Aydın Akkoç, sahnede yaptığı konuşmada “Arkadaşlara geçen yıl bu görevi tevdi ederken bugünleri hayal etmiştik. İnşallah daha güzel günleri göreceğiz. Şu anda gerçekten bir ivme yakalandı. Bizler de elimizden gelenleri ortaya koymalıyız.” sözlerini kullandı. Daha sonra plaketi takdim edilmek üzere Latif Haliloğlu sahneye çağrıldı. Latif Haliloğlu, katılımcılara teşekkür ederken bu başarılı performansın kıyamete kadar devam etmesi dileğinde olduğunu ifade etti.Ardından Ziya Bilici, plaketini almak üzere sahneye çağrıldı. Konuşma yapmayı reddeden Ziya Bilici adına konuşan Hasan Topal: “Biz bu sene bir YK üyesi olmadan nasıl YK üyesi gibi çalışılır, bunu Ziya abide gördük. Sabahını gündüzünü bize ayırdı ve bu sürede çok ciddi bir teşrik-i mesaimiz oldu. Kendisine çok müteşekkiriz” dedi.Başkan Yardımcısı Fehim Paluluoğlu daha sonra kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada mezun olduktan sonra arkadaşlarıyla beraber bir mezun oluşumu ihtiyacını hissettiğini ifade eden Paluluoğlu geçtiğimiz dönemi şu şekilde değerlendirdi: “Bizim mezuniyetimiz sırasındaki mevcut oluşumları içinde çalışma yapabileceğimiz platformlar olarak göremedik. Daha sonra gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarıyla beraber BURA’nın bu iş için en elverişli çatı olduğuna ve düşüncelerimizi en verimli şekilde fiiliyata dökebileceğimiz mekan olduğuna kanaat getirdik. Eski dönem BURA yöneticileri de demek ki bize güvendiler ve bu bayrağı bize teslim ettiler. O zaman birçok arkadaşımız ‘Olmaz, maddi sorunlar var, böyle şeylerle uğraşmayın’ şeklinde konuşuyordu. Biz de o süreçte nasıl olacağını tam kestiremiyorduk ama uğraşırsak kesinlikle ortaya bir şey koyabileceğimize inancımız tamdı.”

“Elhamdülillah, BURA’nın çalışma yapmak isteyenler için uygun bir platform olduğunu görmüş olduk. Dolayısıyla biz de bugün bir sivil toplum kuruluşu olarak sahip olduğumuz birikimleri ve ortamı, hayır üretmek isteyen insanların hizmetine sunma açısında içimizin oldukça rahat olduğu bir noktadayız. Geldiğimiz bu aşamada üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Girişimciler olsun akademisyenler olsun, bütün üyelerimizi komisyonlarımızda çalışmaya davet ediyoruz. Toplum yararına fayda üretmek farz-ı kifaye olabilir, fakat BURA üyeleri için bu farz-ı ayn hükmünde diye düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederim.”Genel Kurul, dernek organlarının teşekkülünün ardından 14. Dönem Yönetim Kurulunu temsilen Oruç Baba İnan’ın yaptığı konuşmayla devam etti. Yeni dönemin hayırlara vesile olması temennisiyle konuşmasına başlayan Oruç Baba İnan, “Kısaca derdimizi ifade edecek olursak, Müslüman olmak, dünyanın fâniliğinin hafifliğiyle âna şahit olmanın ağırlığının dengesini koruyabilmek ve ne o hafifliğe kendini kaptırmadan ne de o şahitliğin ağırlığının altında ezilmeden maksimum faydayla bu dünyadan öbür tarafa gitme çabasında olmaktır.” şeklinde konuştu.Oruç Baba İnan sözlerine şöyle devam etti: “Peygamberimiz (sav), ‘Müslüman ölümü talep etmez. Çünkü günah üzereyse tövbe etmek için fırsata ihtiyacı vardır. Salih amel üzereyse de bu salih ameli arttırmak için zamana ihtiyacı vardır.’ demiştir. Biz Müslümanlar olarak, Allah’ın bizi kapasitemiz üzerinde imhtihan etmeyeceğini biliyoruz ama bilmemiz gereken şey şu ki kapasitemizden sorumlu tutulacağız ve hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla hep beraber bu konu üzerine ortaklaşa bir düşünme gerçekleştirmeliyiz ve bu kapasitenin hakkını vermeliyiz.”Divan Heyeti Başkanı Bülent Katkak, bütün katılımcılara teşekkür ederken Genel Kurul, yeni Yönetim Kurulu’nun hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.YÖNETİM KURULU Asil Üyeler

1-Oruç Baba İnan

2-Fehim Paluluoğlu

3-Saliha Demirer

4-Mesut Karakoyunlu

5-Abdurrahman Açıkgöz

6-Faruk Taşçı

7-Musab Gülaçar

8-Esra Ceceli

9-Şeyma Nur Dönmez

10-Semih Yener

11-Mustafa Yeşilyurt

YÖNETİM KURULU Yedek Üyeleri

1- Gürkan Aydemir

2-Fatih Bayındır

3-İrem Nur Kaya

4-Akif Fidanoğlu

5-Abdullah Eren

6-Serkan Bozkurt


DENETLEME KURULU Asil Üyeleri

1-Hasan Kaya (Başkan)

2-Murat Aksu (üye)

3-Kerim Arıcan (üye)

DENETLEME KURULU Yedek Üyeleri

1-Ahmet Faruk Demircioğlu

2-Mustafa Kırca

3-Hüseyin Emre Sayıcı


DİSİPLİN KURULU Asil Üyeleri

1-Mehmet Fatih Aysan (Başkan)

2-Celal Sarıçam (üye)

3-Numan Aka (üye)

DİSİPLİN KURULU Yedek Üyeleri

1-Osman Eroğlu

2-Menduh Avcı

3-Muhammed Erkan Karabekmez


YÜKSEK İSTİŞARE Üyeleri

1-Aygün Karakaş

2-Ziya Bilici

3-Latif Haliloğlu

4-Murat Yalçıntaş

5-Lokman Ayva

6-İbrahim Özal

7-İffet Polat

8-Osman Okyay

9-Mahmut Alper Tuğsuz

10-Sebahattin Kurtay

11-Fazıl Önder Sönmez

12-Ravza Kavakçı Kan

13-Ahmet Türkoğlu

14-Mustafa Şen

15-Mehmet Altunkılıç

16-Ali Ercoşkun

17-Mehmet Tarakçı

18-Halil Ekşi

19- Mustafa Önder Kıyıklık


Paylaş!